Adam Dragos si Oszoczki Andras

Legislatie

Legi, statut, regulamente, cod de procedura civila, ordine si ordonante de urgenta.

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, din 03.09.2010

Text actualizat cu următoarele acte: - Hotărârea nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 26/05/2011 - Hotărârea nr. 1/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012

Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin nr. 2561/2012 din 30.07.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10.08.2012

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti din 05.02.2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 06.02.2001, completat şi modificat cu prevederile Ordinului nr. 658/2006 din 27.02.2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 17.03.2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Ordin nr. 2570/2006 din 17.11.2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28.11.2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Ordin nr. 131/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 26650/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 2484/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 1859/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 3774/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 2561/2012 din 30/07/2012

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordonanţa de urgenta nr. 18 din 01/02/2001

referitoare la modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Ordonanţa de urgenta nr. 64 din 03/05/2001

referitoare la modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Ordonanţa de urgenţă nr. 190 din 21.11.2005

referitoare la realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 11/06/2008

referitoare la stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei